Přizpůsobení společnosti
nové právní úpravě

Bojíte se sankcí v novém zákoně o obchodních korporacích? Víme, jaké povinnosti Vám zákon ukládá. Opravíme Vám veškerou smluvní dokumentaci.

Založení společnosti
na klíč

Chcete společnost podle svých představ? Obraťte se na profesionály. Založíme Vám společnost na klíč.

Prodej ready-made
společnosti

Chcete začít podnikat rychle? Na nic nečekejte. Prodáme Vám již založenou společnost a můžete začít ještě dnes.

Aktuality

NOZ: Slabší ochrana bezplatného nabytí vlastnického práva

  • 6. 3. 2015

K slabší ochraně vlastnického práva nabytého bezplatně (§ 1043 NOZ) má smysl se ještě jednou vrátit. Aplikace tohoto ustanovení totiž nepřipadá v úvahu zdaleka jen v případě darování. K bezplatnému nabytí vlastnictví dochází též v případě dědění, při převodu […]

NOZ: Darovanému koni na zuby raději hleďte

  • 2. 3. 2015

Institut darování prošel v novém občanském zákoníku dosti zásadní proměnou. Kdo něco dostal do konce roku 2013, mohl si být vcelku jistý, že mu věc již zůstane, ledaže by se snad k dárci začal chovat tak, že by to hrubě porušovalo […]

NOZ: Stavba jako věc movitá

  • 19. 2. 2015

Díky nové definici v novém občanském zákoníku se za věc nyní považuje i to, co dříve věcí nebylo, přičemž se rozšířila zejména kategorie věcí movitých. Tato definice (§ 498 NOZ) však trpí jistou formulační nepřesností, v jejímž důsledku se […]