Naším nejoblíbenějším ustanovením nového občanského zákoníku je nepochybně § 1872 odst. 1: “Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho.“
Zákonodárce je vlastně docela veselá kopa.