Monthly Archives: Březen 2014

Lze úkon provedený elektronickými prostředky považovat za písemný?

Existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2009, podle nějž úkon provedený elektronickými prostředky nelze považovat za písemný, pokud není opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Toto rozhodnutí však respektuje snad jen Okresní soud v Teplicích.
Obecně je naopak přijímáno, že písemným právním úkonem je každý e-mail a dokonce i zpráva SMS či zpráva na Skype či Basecampu, z níž je jasný její obsah a určení odesílatele. Takže berte vážně, co píšete.

Předsmluvní odpovědnost

Významnou novinkou v českém právním řádu je tzv. předsmluvní odpovědnost. Každý má právo vést o smlouvě jednání a neodpovídá za to, že ji neuzavře. Jinak je tomu ale tehdy, když někdo smlouvu uzavřít vůbec nechce, ale vyvolává dojem, že ano (třeba jen proto, že se v provozovně druhé smluvní strany zdarma servírují chlebíčky). V takovém případě má druhá strana nárok na náhradu způsobené újmy. Nakonec se tedy ty chlebíčky mohou pěkně prodražit…

Podařil se nám husarský kousek!

Podařil se nám husarský kousek! Podle nejčastějšího výkladu nového občanského zákoníku musí být plná moc k založení s.r.o. sepsána ve formě notářského zápisu. Nám to přišlo přehnaně formalistické, našli jsme tedy progresivního notáře a založili společnost APPIUS, s.r.o., pouze na základě klasické plné moci s ověřeným podpisem. A včera byla společnost APPIUS, s.r.o., úspěšně zapsána do obchodního rejstříku.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=appius