Monthly Archives: Duben 2014

Konec povinnosti vytvářet rezervní fond

Podle obchodního zákoníku měly s.r.o. a a.s. povinnost vytvářet tzv. rezervní fond, a to až do výše 10 % základního kapitálu společnosti. Ve většině případů se však jednalo jen o účetní položku bez praktického významu, která znamenala jen další podnikatelskou zátěž, jelikož rezervní fond sám o sobě nebyl způsobilý jakoukoli efektivní ochranu před hrozícím úpadkem společnosti poskytnout.
Nová právní úprava proto povinnost zřizovat rezervní fond zrušila, nově založené společnosti již tedy běžný rezervní fond zřizovat nemusí. A pokud máte společnost […]

Od |29. 4. 2014|Nezařazeno|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konec povinnosti vytvářet rezervní fond|

Záloha versus závdavek v NOZ

Nový občanský zákoník rozlišuje mezi pojmy záloha a závdavek. Ačkoli se v běžném jazyce oba pojmy chápou obdobně, v právu se velmi výrazně liší: závdavek má totiž oproti záloze navíc funkci zajišťovací a sankční. Poruší-li tedy smlouvu ten, kdo závdavek dal, může si druhá strana závdavek ponechat. Poruší-li však smlouvu naopak ten, kdo závdavek přijal, je povinen vrátit dvojnásobně tolik.
Už se těšíme na to, až bude soud posuzovat, co vlastně měly smluvní strany na mysli, když si sjednaly […]

Úroky z úroků v NOZ: Nashledanou, obecně uznávaný právní principe!

Říká se tomu anatocismus, usurae usurarum nebo prostě úroky z úroků. Např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina proti Finančnímu ředitelství v Brně se uvádí: „Mezi obecně uznávané právní principy lze nepochybně zařadit i zákaz anatocismu, jenž je v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně vymezen již od dob římských.“ Obdobné bylo napsáno též mnohokrát předtím i poté.
Od 1. ledna je tomu však jinak, ve smlouvě již úroky z úroků sjednat […]

§ 1872 NOZ: Jeden za všechny a všichni za jednoho!

Naším nejoblíbenějším ustanovením nového občanského zákoníku je nepochybně § 1872 odst. 1: “Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho.“
Zákonodárce je vlastně docela veselá kopa.

Jsou pacta skutečně servanda?

Jedním z hlavních principů nového občanského zákoníku je posílení významu smlouvy jako takové, v zákoně se výslovně uvádí: „daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny.“
Velice překvapivé je proto ustanovení § 1999 NOZ, podle nějž lze vypovědět jakoukoli smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která alespoň jednu stranu zavazuje k „nepřetržité nebo opakované činnosti“ či k strpění takové činnosti.
Ustanovení možná vypadá nenápadně, ale ve skutečnosti dává možnost velmi snadno vypovědět takřka každou smlouvu na dobu neurčitou, ať už se […]

Každá akciová společnosti musí mít nově své internetové stránky

Máte akciovou společnost? A už jste si nechali udělat internetové stránky?
Od 1. ledna 2014 musí mít každá akciová společnost své internetové stránky a zveřejňovat na nich zákonem požadované údaje. Společnosti s ručením omezeným tuto povinnost nemají, ale pokud si stránky zřídí, musí na nich rovněž tyto požadované údaje uvádět.
Jak jste na tom Vy? My internetové stránky máme!

Nevyzvedávat poštu se přestalo vyplácet

Když se za účinnosti starého OZ mělo něco doručit druhé straně (výpověď, odstoupení od smlouvy apod.), bylo to vždycky utrpení. Adresát si totiž nemusel dopis na poště vůbec vyzvednout a odesílatel pak musel náročně prokazovat, že mu ho doručil osobně nebo ho vhodil do schránky apod.
Podle nového občanského zákoníku toto břemeno z odesílatele odpadá, jelikož se nově zavádí domněnka, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Nevyzvedávat si poštu se tedy konečně přestalo […]