Velmi často se stává, že je ze smlouvy společně oprávněno či zavázáno vícero osob. Problémem pak v takovém případě bývá doručování každému z nich. Už dříve jsme upozorňovali na to, že nový občanský zákoník zavádí domněnku doručení zásilky třetí den po jejím odeslání. Krom toho však doručování usnadňuje rovněž tím, že dává právo požadovat po předmětné pluralitě dlužníků či věřitelů určení zástupce pro účely doručování, jinak ho určí soud (§ 1868/2 NOZ).
Teoreticky se jedná o ustanovení užitečné, ve skutečnosti […]