Monthly Archives: Březen 2015

NOZ: Slabší ochrana bezplatného nabytí vlastnického práva

K slabší ochraně vlastnického práva nabytého bezplatně (§ 1043 NOZ) má smysl se ještě jednou vrátit. Aplikace tohoto ustanovení totiž nepřipadá v úvahu zdaleka jen v případě darování. K bezplatnému nabytí vlastnictví dochází též v případě dědění, při převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva, při vypořádání manželů při zániku jejich společného jmění (ať už po rozvodu nebo v důsledku uzavření manželské smlouvy), obdobně při vypořádání spoluvlastníků při zániku spoluvlastnictví, při rozdělení domu na bytové jednotky, anebo třeba v […]

Od |6. 3. 2015|Nezařazeno|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NOZ: Slabší ochrana bezplatného nabytí vlastnického práva|

NOZ: Darovanému koni na zuby raději hleďte

Institut darování prošel v novém občanském zákoníku dosti zásadní proměnou. Kdo něco dostal do konce roku 2013, mohl si být vcelku jistý, že mu věc již zůstane, ledaže by se snad k dárci začal chovat tak, že by to hrubě porušovalo dobré mravy. Nyní je tomu jinak. Důvodem pro odvolání daru již je jakékoli porušení dobrých mravů (§ 2072 NOZ), nikoli jen hrubé; zcela novým důvodem pak je odvolání daru z důvodu finanční tísně dárce (§ 2068 NOZ). Obdarovanému navíc náleží slabší […]

Od |2. 3. 2015|Nezařazeno|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem NOZ: Darovanému koni na zuby raději hleďte|