Říká se tomu anatocismus, usurae usurarum nebo prostě úroky z úroků. Např. v rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina proti Finančnímu ředitelství v Brně se uvádí: „Mezi obecně uznávané právní principy lze nepochybně zařadit i zákaz anatocismu, jenž je v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně vymezen již od dob římských.“ Obdobné bylo napsáno též mnohokrát předtím i poté.
Od 1. ledna je tomu však jinak, ve smlouvě již úroky z úroků sjednat lze. Nashledanou, obecně uznávaný právní principe!