Všeobecné obchodní podmínky (VOP) má každá větší korporace. Co ale dělat v případě, když mají své VOP obě smluvní strany? V právu se tomu říká „battle of the forms“ a nový občanský zákoník stanoví, že v takovém případě platí vše, v čem si tyto podmínky navzájem neodporují – rozporná ustanovení se na smluvní vztah nepoužijí.
Toto ustanovení lze využít též jako možný způsob obrany proti VOP druhé strany, která se Vám nezamlouvají: stačí při akceptaci odkázat na vlastní podmínky, které budou s problematickými body VOP druhé strany v rozporu. Pokud druhá strana poté bez zbytečného odkladu uzavření smlouvy nevyloučí, je smlouva uzavřena s oběma VOP.