Ceník

Cenu za provedené služby fakturujeme svým klientům podle přehledných, transparentních a úplných ceníků. Garantujeme Vám, že cena uvedená u jednotlivých balíčků služeb je cenou konečnou, zohledňující veškeré hotové výdaje, poplatky a daně. V ceně jsou tedy zahrnuty poplatky za veškerá ověření podpisů na příslušných dokumentech, poplatek za sepsání notářského zápisu, náklady na pořízení kolků, správní poplatky za vyřízení volné živnosti a za veškeré ostatní registrace na správních úřadech. Navýšení ceny je možné jen v případě sjednání dodatkových služeb dle zveřejněného ceníku.