Ceník přizpůsobení společnosti
nové právní úpravě

Kontrola společenské smlouvy s.r.o. Kontrola
stanov a.s.
Kontrola obchodních smluv Transformace anonymních akcií
11.900,- Kč 21.900,- Kč od 4.900,- Kč 14.900,- Kč
Objednat

O službě

Objednat

O službě

Objednat

O službě

Objednat

O službě

 

Cena zahrnuje
První konzultace s klientem – písemná nebo ústní, nepřesahující 1 hodinu
Komplexní posouzení souladu společenské smlouvy se zákonem Komplexní posouzení souladu stanov se zákonem Komplexní posouzení souladu obchodní smlouvy se zákonem Zaslání výzvy k vrácení akcií všem akcionářům společnosti
Úprava společenské smlouvy Úprava stanov Úprava obchodní smlouvy Úprava stanov
Organizace valné hromady u notáře vč. všech poplatků Změna či výměna akcií
Cena nezahrnuje
Další konzultace s klientem 2.500,- Kč / hod.
Vytvoření kmenových listů nebo akcií se zvláštními právy 3.000,- Kč