Ceník prodeje ready-made společností

Ready-made s.r.o. Ready-made a.s.
34.900,- Kč 69.900,- Kč
ObjednatO službě ObjednatO službě

 

Cena zahrnuje
Garance naprosté bezdlužnosti společnosti
První konzultace s klientem – písemná nebo ústní, nepřesahující 1 hodinu
Sepsání smlouvy o převodu obchodního podílu / Sepsání smlouvy o prodeji akcií
Sepsání ostatních dokumentů nezbytných pro zápis do obchodního rejstříku
Organizace valné hromady (změna sídla společnosti v rámci obce, změna jednatelů / statutárního ředitele a správní rady / představenstva
Zřízení živnostenského oprávnění pro společnost vč. veškerých poplatků
Přihlášení společnosti k dani z příjmu u příslušného finančního úřadu
Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku vč. veškerých poplatků
Zastupování v rejstříkovém řízení
Cena nezahrnuje
Změna společenské smlouvy či stanov (výše základního kapitálu, změna orgánů společnosti) 5.000,- Kč + hotové výdaje
Vytvoření kmenových listů nebo akcií se zvláštními právy 3.000,- Kč
Další konzultace s klientem 2.500,- Kč / hod.
Vyřízení vázaných a řemeslných živností 3.000,- Kč + hotové výdaje
Vyřízení koncese 5.000,- Kč + hotové výdaje
Registrace k DPH 10.000,- Kč + hotové výdaje
Registrace ke každé další dani 1.000,- Kč + hotové výdaje