Ceník založení společnosti na klíč

Založení s.r.o. na klíč Založení a.s. na klíč
24.900,- Kč 54.900,- Kč
ObjednatO službě ObjednatO službě

 

Cena zahrnuje
První konzultace s klientem – písemná nebo ústní, nepřesahující 1 hodinu
Návrh vhodné struktury společnosti dle konkrétních představ klienta
Provedení analýzy vhodného názvu společnosti
Sepsání společenské smlouvy s.r.o. / Sepsání stanov akciové společnosti
Sepsání ostatních dokumentů nezbytných pro zápis do obchodního rejstříku
Návštěva notáře a sepsání notářského zápisu vč. veškerých poplatků
Zřízení bankovního účtu pro složení základního kapitálu vč. veškerých poplatků
Zřízení živnostenského oprávnění pro společnost vč. veškerých poplatků
Přihlášení společnosti k dani z příjmu u příslušného finančního úřadu
Podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku vč. veškerých poplatků
Zastupování v rejstříkovém řízení
Cena nezahrnuje
Splacení základního kapitálu dle výše základního kapitálu
Další konzultace s klientem 2.500,- Kč / hod.
Vytvoření kmenových listů nebo akcií se zvláštními právy 3.000,- Kč
Vyřízení vázaných a řemeslných živností 3.000,- Kč + hotové výdaje
Vyřízení koncese 5.000,- Kč + hotové výdaje
Registrace k DPH 10.000,- Kč + hotové výdaje
Registrace ke každé další dani 1.000,- Kč + hotové výdaje