Pokud Vám někdo něco vyrobí nebo pro Vás něco vykoná či udělá zadarmo a Vy nebudete spokojeni s kvalitou, nejspíše se nápravy nedomůžete. V novém občanském zákoníku je totiž obsažena nová právní domněnka, že je-li smlouva bezúplatná, pak platí, že se dlužník chtěl zavázat spíše méně než více.
Jen je škoda, že si zákonodárce neudržel svůj beletristický způsob psaní a neuvedl zkrátka: „Darovanému koni nechť věřitel na zuby nehledí.“