Máte akciovou společnost? A už jste si nechali udělat internetové stránky?
Od 1. ledna 2014 musí mít každá akciová společnost své internetové stránky a zveřejňovat na nich zákonem požadované údaje. Společnosti s ručením omezeným tuto povinnost nemají, ale pokud si stránky zřídí, musí na nich rovněž tyto požadované údaje uvádět.
Jak jste na tom Vy? My internetové stránky máme!