Existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2009, podle nějž úkon provedený elektronickými prostředky nelze považovat za písemný, pokud není opatřen zaručeným elektronickým podpisem. Toto rozhodnutí však respektuje snad jen Okresní soud v Teplicích.
Obecně je naopak přijímáno, že písemným právním úkonem je každý e-mail a dokonce i zpráva SMS či zpráva na Skype či Basecampu, z níž je jasný její obsah a určení odesílatele. Takže berte vážně, co píšete.