Když se za účinnosti starého OZ mělo něco doručit druhé straně (výpověď, odstoupení od smlouvy apod.), bylo to vždycky utrpení. Adresát si totiž nemusel dopis na poště vůbec vyzvednout a odesílatel pak musel náročně prokazovat, že mu ho doručil osobně nebo ho vhodil do schránky apod.
Podle nového občanského zákoníku toto břemeno z odesílatele odpadá, jelikož se nově zavádí domněnka, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Nevyzvedávat si poštu se tedy konečně přestalo vyplácet.