Institut darování prošel v novém občanském zákoníku dosti zásadní proměnou. Kdo něco dostal do konce roku 2013, mohl si být vcelku jistý, že mu věc již zůstane, ledaže by se snad k dárci začal chovat tak, že by to hrubě porušovalo dobré mravy. Nyní je tomu jinak. Důvodem pro odvolání daru již je jakékoli porušení dobrých mravů (§ 2072 NOZ), nikoli jen hrubé; zcela novým důvodem pak je odvolání daru z důvodu finanční tísně dárce (§ 2068 NOZ). Obdarovanému navíc náleží slabší ochrana jeho práva. Zákon totiž stanoví, že bezúplatné nabytí vlastnictví je slabším právním důvodem než nabytí úplatné (§ 1043 NOZ). Pokud se tedy někdo prokáže kupní smlouvou na věc, která Vám byla darována, bude ve sporu zvýhodněn. Raději se tedy darovanému koni na ty zuby vždycky pořádně podívejte.