O společnosti

ToCorporate, s.r.o., je klíčovým představitelem segmentu korporátního poradenství. Jako první v tomto odvětví poskytuje komplexní poradenství ohledně změn právní úpravy v důsledku rekodifikace civilního práva, k níž v důsledku přijetí nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností (zákona č. 134/2013 Sb.) a řady ostatních právních předpisů s účinností od 1. ledna 2014 došlo.

Společnost ToCorporate, s.r.o., se zaměřuje především na již fungující obchodní společnosti, jimž zajišťuje a zprostředkovává poradenství a podporu týkající se jednak organizace a administrativy jejich podnikání, jakož i nových zákonných povinností, jež musí každá obchodní společnost splnit. Vedle toho společnost ToCorporate, s.r.o., poskytuje poradenství též začínajícím podnikatelům ohledně založení společnosti na klíč či koupě již založené ready-made společnosti v souladu s konkrétními požadavky každého klienta.

Vize

Krédem společnosti ToCorporate, s.r.o., je poskytovat svým obchodním partnerům rady a veškerou související podporu vždy v souladu s jejich představami a na míru jejich potřebám. Rozhodující je přitom individuální přístup a vzájemná důvěra.

Mgr. Vít Tokarský, jednatel společnosti