Podařil se nám husarský kousek! Podle nejčastějšího výkladu nového občanského zákoníku musí být plná moc k založení s.r.o. sepsána ve formě notářského zápisu. Nám to přišlo přehnaně formalistické, našli jsme tedy progresivního notáře a založili společnost APPIUS, s.r.o., pouze na základě klasické plné moci s ověřeným podpisem. A včera byla společnost APPIUS, s.r.o., úspěšně zapsána do obchodního rejstříku.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=appius