Jedním z hlavních principů nového občanského zákoníku je posílení významu smlouvy jako takové, v zákoně se výslovně uvádí: „daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny.“
Velice překvapivé je proto ustanovení § 1999 NOZ, podle nějž lze vypovědět jakoukoli smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, která alespoň jednu stranu zavazuje k „nepřetržité nebo opakované činnosti“ či k strpění takové činnosti.
Ustanovení možná vypadá nenápadně, ale ve skutečnosti dává možnost velmi snadno vypovědět takřka každou smlouvu na dobu neurčitou, ať už se jedná o smlouvu licenční, nájemní či jinou. Doporučujeme tedy toto ustanovení v každé smlouvě vyloučit.
http://tocorporate.cz/sluzby/prizpusobeni-spolecnosti-nove-pravni-uprave/kontrola-ostatnich-smluv/