Významnou novinkou v českém právním řádu je tzv. předsmluvní odpovědnost. Každý má právo vést o smlouvě jednání a neodpovídá za to, že ji neuzavře. Jinak je tomu ale tehdy, když někdo smlouvu uzavřít vůbec nechce, ale vyvolává dojem, že ano (třeba jen proto, že se v provozovně druhé smluvní strany zdarma servírují chlebíčky). V takovém případě má druhá strana nárok na náhradu způsobené újmy. Nakonec se tedy ty chlebíčky mohou pěkně prodražit…