Další novinkou v občanském zákoníku je překvapivý převod dluhu při koupi nemovitosti. Je-li totiž nemovitost zatížena zástavním právem, přechází podle nového občanského zákoníku při převodu vlastnického práva k nemovitosti zároveň i dluh zástavním právem zajištěný (hypoteční úvěr). Kupující je pak v takovém případě povinen zaplatit kromě kupní ceny též zbývající část hypotéky.
Jedinou obranou proti takové situaci tak je výslovné sjednání v kupní smlouvě, že povinnost zaplatit hypotéku zůstává nadále prodávajícímu. Buďte tedy při sepisování kupní smlouvy nadmíru obezřetní.