Služby

Nabízíme široké spektrum služeb z oblasti korporátního poradenství. Jako první v tomto odvětví poskytujeme komplexní poradenství ohledně změn právní úpravy v důsledku rekodifikace civilního práva, krom toho nabízíme poradenství a podporu při zakládání obchodních společností na klíč a prodeji již založených (tzv. ready-made) společností.