Přizpůsobení společnosti nové právní úpravě

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Nejde přitom o běžnou novelizaci, jakých byla již spousta. Hovoří se o rekodifikaci celého civilního práva, protože právo občanské, obchodní i další odvětví soukromého práva doznaly zcela zásadních změn.

Nová právní úprava se ovšem zdaleka nevztahuje jen na společnosti zakládané po 1. lednu 2014, nýbrž mění a ukládá nové povinnosti všem společnostem bez rozdílu.

Do 1. července 2014 byla každá obchodní společnost povinna uvést svou společenskou smlouvu a stanovy do souladu se zákonem o obchodních korporacích. Pokud tak neučinila a nestihne to ani v dodatečné lhůtě, může být soudem zrušena!

Neriskujte zrušení společnosti. Nechte si své smlouvy zkontrolovat

Od 1. ledna 2014 byla všem společnostem poskytnuta lhůta 6 měsíců na to, aby uvedly své společenské smlouvy a stanovy do souladu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Žádnou automatickou korekturu však vytvořit nejde, vždy je nutno každou smlouvu individuálně pročíst a s novým zákonem ji zkontrolovat.

Lhůta na tuto opravu byla krátká, sankce za její nedodržení je přitom velmi vysoká. Pokud se Vám nepodařilo dodržet zákonnou povinnost uvést v této lhůtě svou společenskou smlouvu a stanovy do souladu se zákonem o obchodních korporacích, hrozí Vaší společnosti zrušení s likvidací. Již samotná poznámka v obchodním rejstříku, že je společnost v likvidaci, Vám přitom může způsobit velké škody tím, že vyvolá pochybnosti u Vašich obchodních partnerů.

Abychom Vám pomohli těmto negativním dopadům zamezit, nabízíme Vám tři balíčky služeb: