Transformace anonymních akcií

Podle zákona o transparentnosti akciových společností se veškeré akcie na majitele (tzv. anonymní akcie) s účinností k 1. lednu 2014 formálně změnily na akcie na jméno. V důsledku této zákonné změny vznikla akciovým společnostem povinnost spočívající v transformaci anonymních akcií na akcie na jméno nejen formálně, ale též fakticky.

Představenstvo společnosti tak je povinno jednak provést změnu stanov a zapsat ji do obchodního rejstříku, jednak všechny akcie shromáždit a vyznačit na nich zákonem požadované údaje o jejich majitelích, nebo je rovnou zcela vyměnit.

Objednat

Transformace anonymních akcií
již od 11.900,- Kč

Objednat
Zajistíme pro Vás kompletní servis spočívající v transformaci tzv. anonymních akcií (na majitele) na akcie na jméno.

Nedělejte to sami. Nechte to na profesionály!