Prodej ready-made a.s.

Akciová společnost je určena především pro velké podnikatele, jelikož usnadňuje řízení společnosti s mnoha společníky (akcionáři) a poskytuje jim úplnou ochranu před ekonomickými riziky plynoucími z podnikání. Její založení je však nákladným a velmi komplikovaným procesem, spojeným s nutností bezchybně učinit řadu sofistikovaných kroků.

Pokud nechcete čekat, než celý proces založení společnosti proběhne, je pro Vás ready-made společnost nejlepší volbou.

Seznam ready-made společností

Ready-made a.s. za 69.900,- Kč bez dalších povinností

Ready-made společnost má již celý proces založení za sebou. Má reprezentativní název, sídlí na dobré adrese, má zcela splacený základní kapitál, je zapsána v obchodním rejstříku, má živnostenské oprávnění k provozování volné živnosti, je tedy zcela připravena k zahájení své činnosti.

Jako první vlastníci ready-made společnosti Vám garantujeme, že jsme ji založili jen za účelem jejího prodeje, společnost nikdy nevyvíjela žádnou činnost, nemá žádné závazky ani povinnosti a je samozřejmě zcela bez dluhů.

Všechny naše společnosti jsou přitom založeny již podle nové právní úpravy a jsou tak v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

Čekání nechejte na nás! Vy podnikejte hned!

Jak prodej ready-made a.s. funguje?

V obchodním rejstříku jsme jako jediný akcionář a správní rada i statutární ředitel ready-made společnosti zapsáni my. Při prodeji ready-made společnosti je proto nutno:

  • vydat rozhodnutí jediného společníka o změně obsazení správní rady a funkce statutárního ředitele na osoby dle Vašeho výběru
  • uzavřít smlouvu o prodeji akcií mezi námi a Vámi

 

Kromě těchto dvou jednoduchých úkonů je dále možno změnit podle Vašich přání a představ:

  • adresu společnosti, případně i název (tzv. firmu)
  • výši základního kapitálu
  • strukturu společnosti

 

Seznam ready-made společností