Založení společnosti na klíč

Chcete začít bezpečně podnikat? Nebo již podnikáte a chcete omezit všechna rizika a dát svému podnikání řád? Obraťte se na nás!

Založíme Vám společnost podle Vašich představ. 

Založení obchodní společnosti je prvním krokem k úspěšnému podnikání. Jedná se však o proces komplikovaný a zdlouhavý, trvá 10-20 dní. Jako každý střet se státní správou je navíc spojen s  množstvím byrokracie a řadou administrativních a právních překážek. Zakladatelé obchodní společnosti se musejí v prvé řadě vypořádat s nepřehlednou a často měněnou právní úpravou, správně si sepsat společenskou smlouvu a poté zařídit veškeré administrativní záležitosti. Množství vynaloženého času a riziko pochybení je vysoké.

Nelistujte zákony a vyhláškami, neběhejte sami po úřadech, nechte to na nás!

Co nabízíme

Založíme Vám společnost na klíč. Podle Vašich přání a představ navrhneme Vaší společnosti vhodnou strukturu, vytvoříme společenskou smlouvu, stanovy a další dokumenty potřebné k úspěšnému zápisu do obchodního rejstříku, uděláme pro Vás analýzu vhodného názvu společnosti (tzv. firmy), zařídíme v bance, u notáře, na úřadech a rejstříkovém soudě veškeré registrace, zápisy, oprávnění, koncese a vše nezbytné pro vznik a budoucí fungování Vaší společnosti. Rychle, levně a bez námahy!

 

Obchodní společnost nebo OSVČ?

Obchodní společnost je tzv. právnickou osobou. Jako samostatný subjekt práva má svůj vlastní majetek, sama uzavírá smlouvy a sama odpovídá za své závazky. Založením obchodní společnosti tedy oddělíte své podnikatelské aktivity od svého majetku a zajistíte si tak ochranu před případnou insolvencí. Založení společnosti navíc veškerou obchodní činnost významně usnadní a dá mu profesionální podobu.

 

Založení společnosti nebo koupě ready-made?

Zvažujete mezi založením společnosti na klíč a zakoupením ready-made společnosti? Výhodou založení společnosti na klíč je to, že bude vytvořena zcela podle Vašich představ a Vy budete jejími prvními vlastníky (tzv. společníky). Celý proces založení trvá 10-20 dní.
Výhodou zakoupení ready-made společnosti je především rychlost celého procesu. Podnikat můžete ihned po podpisu smlouvy.