Díky nové definici v novém občanském zákoníku se za věc nyní považuje i to, co dříve věcí nebylo, přičemž se rozšířila zejména kategorie věcí movitých. Tato definice (§ 498 NOZ) však trpí jistou formulační nepřesností, v jejímž důsledku se věcí movitou stala třeba i dočasná stavba (§ 506 NOZ). To je ovšem pořádný průšvih.
Dočasnou stavbou jsou ve většině případů inženýrské sítě, existují však i případy, kdy je stavbou dočasnou obytný dům, hotel či jiná nákladná stavba. Vlastnictví takové stavby pak ovšem postrádá veškerou ochranu a vlastnosti typické pro nemovitost – nezapisuje se do katastru, nelze ji rozdělit na jednotky a pro její převod stačí třeba i pouhé podání ruky.
Už vidíme to množství žalob na určení vlastnického práva, až se tohle rozkřikne..