Nový občanský zákoník rozlišuje mezi pojmy záloha a závdavek. Ačkoli se v běžném jazyce oba pojmy chápou obdobně, v právu se velmi výrazně liší: závdavek má totiž oproti záloze navíc funkci zajišťovací a sankční. Poruší-li tedy smlouvu ten, kdo závdavek dal, může si druhá strana závdavek ponechat. Poruší-li však smlouvu naopak ten, kdo závdavek přijal, je povinen vrátit dvojnásobně tolik.
Už se těšíme na to, až bude soud posuzovat, co vlastně měly smluvní strany na mysli, když si sjednaly jistotu, garanci nebo zkrátka foršus.