Založení akciové společnosti

Akciová společnost je určena především pro velké podnikatele, jelikož usnadňuje řízení společnosti s mnoha společníky (akcionáři) a poskytuje jim úplnou ochranu před ekonomickými riziky plynoucími z podnikání. Její založení je však nákladným a velmi komplikovaným procesem, spojeným s nutností bezchybně učinit řadu sofistikovaných kroků.

V důsledku rekodifikace civilního práva došlo 1. ledna 2014 ke změně právní úpravy a otevření nových možností, jak nastavit vnitřní uspořádání akciové společnosti a její fungování. Stále je však nutné složit základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč a při založení akciové společnosti z toho mít splaceno alespoň 600.000,- Kč (30%).

Objednat

Založení a.s. za 54.900,- Kč

Objednat

Založení a.s. za 54.900,- Kč včetně všech poplatků

Založíme Vám akciovou společnost na klíč. Řekněte nám svá přání a představy a my na ně ušijeme vhodný korporátní kabát:

 • navrhneme Vaší společnosti vhodnou strukturu
 • uděláme pro Vás analýzu vhodného názvu společnosti (tzv. firmy)
 • vytvoříme stanovy, zajistíme jejich sepsání formou notářského zápisu
 • sepíšeme všechny ostatní nezbytné dokumenty
 • založíme pro Vaši společnost bankovní účet a zajistíme správu vkladu
 • zajistíme živnostenské oprávnění
 • podáme návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku
 • zaregistrujeme Vaši společnost na finančním úřadě a správě sociálního zabezpečení

Garantujeme Vám přitom soulad všech připravených dokumentů s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Začněte podnikat rychle, levně a bez námahy!

Nudí Vás právní předpisy? Nebaví Vás papírování? Nechte to na nás!

Jak to funguje?

Vaše úkoly:

 • návštěva ToCorporate
 • převzetí hotové společnosti

Naše úkoly:

 • studium předpisů – Od 1. ledna 2014 se zakládání obchodních společností a jejich fungování řídí novým zákonem o obchodních korporacích. S tím je spojeno velké množství změn. My novou právní úpravu umíme!
 • návrh struktury – Vyslechneme si Vaše přání a představy a podle nich navrhneme Vaší společnosti ideální strukturu.
 • analýza vhodného názvu – Volbou názvu společnosti říkáte svým obchodním partnerům více, než myslíte. Vybereme Vám název reprezentativní a originální.
 • stanovy – Stanovy jsou ústavou Vaší společnosti. Je v nich popsána její struktura a fungování, jsou v nich stanovena všechna práva a povinnosti. Sepíšeme stanovy na míru Vašim potřebám.
 • ostatní dokumenty – Vytvořením stanov papírování nekončí. Sepíšeme pro Vás též všechna prohlášení, plné moci a další dokumenty nezbytné k úspěšnému zápisu Vaší společnosti do obchodního rejstříku.
 • návštěva notáře – Podle zákona musí být stanovy uzavřeny formou notářského zápisu. Udělíte-li nám k jejich podpisu plnou moc, zajdeme k notáři místo Vás.
 • bankovní účet – Základní kapitál akciové společnosti musí činit nejméně 2.000.000,- Kč. Od 1. ledna 2014 ale stačí, bylo-li při založení společnosti splaceno alespoň 600.000,- Kč. Podle zákona však musí být základní kapitál za všech okolností uložen na zvláštním bankovním účtu. My jej pro Vás založíme.
 • živnostenské oprávnění – Zařídíme pro Vás všechna nezbytná oprávnění a koncese, abyste mohli se svou společností podnikat.
 • obchodní rejstřík – Akciová společnost vzniká zapsáním do obchodního rejstříku. Sepíšeme za Vás návrh na její zápis a podáme jej na rejstříkový soud.
 • daňová registrace – Přihlásíme Vás k dani z příjmu právnických osob.
Objednat

Založení a.s. za 54.900,- Kč

Objednat